PRIVACY REGLEMENT

BDUlokalemedia is uitgever van onder meer deze website. De volledige lijst merken en diensten waarvoor dit privacystatement geldt is HIER te vinden. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van BDUlokalemedia worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. BDUlokalemedia houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van BDUlokalemedia, een abonnement neemt op een van onze kranten, een publicatie bestelt, deelneemt aan een actie of anderszins gebruik maakt van de diensten van BDUlokalemedia, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van BDUlokalemedia te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan BDUlokalemedia aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van BDUlokalemedia. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen.

Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Bijzondere persoonsgegevens
Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

BDUlokalemedia B.V, afdeling Marketing, Postbus 67, 3770 AB Barneveld
[email protected] zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden
BDUlokalemedia gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Als u een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
 • U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van BDUlokalemedia.
 • Het inloggen op afgeschermde gedeeltes van onze sites mogelijk te maken.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van BDUlokalemedia indien u daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. BDUlokalemedia tracht rekening te houden met uw voorkeuren.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van BDUlokalemedia kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of schriftelijk melden bij:
BDUlokalemedia B.V, afdeling Marketing, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, e-mail: [email protected].

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot het BDU-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door BDUlokalemedia worden ingeschakeld.
In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat BDUlokalemedia op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. BDUlokalemedia zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens
BDUlokalemedia maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via BDUlokalemedia B.V, afdeling Marketing,
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
[email protected]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BDUlokalemedia B.V, afdeling Marketing,
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
[email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BDUlokalemedia zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen
BDUlokalemedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van augustus 2016.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:
BDUlokalemedia B.V, afdeling Marketing, Postbus 67, 3770 AB Barneveld
[email protected]

Zeg het met video